Rychlý kontakt:

Potřebujete opravit klavír? Klavír už nezní jako dřív? Hledáte profesionála s dlouholetou praxí s opravou i laděním klavírů? Zavolejte na telefonní číslo nebo napište na email

Trocha historie:

Firma Michal Fiedor - Pianoservis - Ladění klavírů byla založena v červnu roku 1989, kdy jsem odešel z provozovny Služeb Města Ostravy - tehdejší opravny klavírů, SMO na Revoluční, dnes Českobratrské ulici v centru Ostravy. V té době byl obrovský rozmach a zájem o hru na klavír. Děti i rodiče měli zájem se kulturně vzdělávat a naučit se hrát po vzoru Jiřího Maláska a jeho úžasných melodií, snadno hratelných na piáno.

Pracoval jsem v opravně, jako ladič, intonér i klavírní mechanik 22 let a moje působnost byla opravdu široká. Prováděl jsem ladění klavírů a opravoval klavíry na prakticky všech hudebních školách od Ostravy, Opavy, Havířova a další. Neznám sál kulturních domů, kde bych nepřipravoval nástroje i pro ty nejnáročnější umělce a k tomu všemu soukromý sektor. Bylo toho mnoho. Pracoval jsem o sobotách, nedělích, od rána mnohdy do noci, aby se to dalo stihnout a to vše, za plat 1 700 korun měsíčně. Bez auta, s 12 kg kufrem v MHD, vlakem, autobusem, nebo také pěšky. Ať byl mráz 25 pod nulou, nebo 50 na slunci, vždy jsem k zákazníkovi musel dorazit.

V 89. roce začala pro mne být zajímavá možnost soukromě podnikat. Po dlouhých úvahách a obavách, jak se uživím a také svou rodinu, bylo mi umožněno ze Služeb odejít. Nebylo jednoduché získat živnostenský list. Mnoho papírování, formulářů a dalších formalit. Po měsíčním vyřizování vznikla malá firmička, která čítala jeden kufr s nářadím, nějakými náhradními díly, účtovacím blokem a několika formuláři faktur, avšak s obrovským nadšení a chuti do práce.

Letos už sloužím svým zákazníkům 28. rok pod obchodním názvem Pianoservis Fiedor. Za tu dobu prodělala firma nemalých změn. Získal jsem nebytové prostory jak pro servis, tak i pro prodejnu i malou kancelář, zakoupil veškeré strojní a materiálové vybavení. V současnosti už pracuje u firmy i můj syn Lukáš, který má odborné vzdělání, jako stavitel klavírů a klavírní mechanik. Dokažme spolu i nemožné a tak snad bude pokračovat v tom, co jsem v Ostravě budoval. Dobré jméno a pořádnou, poctivou, řemeslnickou práci.
Však od toho okamžiku, kdy Lukáš začal pracovat, se na firmě dějí věci. Kompletní renovace a rekonstrukce klavírů a ze mne se stala jen výstupní kontrola. Jsem šťastný, že ho mám. Já už si jen pěkně ladím, on to ale umí taky.  Rád jsem ho to naučil, má totiž sluch po mně a to je moc dobře.

Náhradní plnění školám a školským zařízením
Firma splňuje podmínky zákona č. 435/2004 a vyhlášky 518/2004 Sb.